KulturaBg - logo

В Проект 42 се говори за културни и творчески индустрии

Значителен финансов ресурс предстои да бъде вложен в създаването на култура у нас. Средствата, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост са около 80 млн. лв., а по тъй наречените регулярни програми на Национален фонд „Култура“ ще бъдат разпределени към 15 млн. лв. Структурата е оторизирана да управлява средствата и от миналата година провеждат срещи и обсъждания с широката общественост. Според изпълнителния директор на НФК Сава Драгунчев България закъснява с Плана за възстановяване и устойчивост.

Снимка: https://nationaltheatre.bg/

За да бъдат готови вариантите за разпределение на средствата за култура, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост, на НФК се налага да работи в екстремни условия.

„В момента сме на екзистенц минимума от време, което ни трябва, за да се случи ПВУ, в частта за култура имам предвид, защото всяко следващо забавяне може да доведе до административно забавяне. Има опасност да излезем извън времевите рамки“, алармира Драгунчев.

От думите му става ясно, че едно ново забавяне е свързано със сроковете за кандидатстване, за оценка на проектни предложения, за одобряването, класирането и реализацията им.

Сава Драгунчев е убеден в необходимостта от промяна на подхода, възприет по време на пандемията от КОВИД 19, когато за проектите не се изискваше съфинансиране и средствата се изпращаха авансово. Изпълнителният директор на Национален фонд „Култура“ определя някои от организациите, които са финансирани, като „железни“ по отношение на реализацията и отчитането на проектите си. Съществуват обаче и тежнения за запазване на досегашното положение.

От проведените досега срещи на представители на НФК в различни населени места в страната става ясно, че „ахилесовата пета“ е селекцията, какво да се финансира. Проблемът идва и от различните типове култура, които имат право да получат средства срещу проектно предложение. Специално в изискванията, свързани с ПВУ се прави много сериозна стъпка за елеминиране на субективния фактор за оценка на даден проект.

За НФК обратната връзка с отделните сектори от областта на културата е от изключително значение. Творците имат правото на по-специален режим, но в същото време това да не води до нарушаването на определени правила.

Специално средствата от ПВУ ще се ползват за възстановяване на реално произведени разходи. Логиката е организациите, свързани с култура и изкуство да се научат да създават устойчив продукт, който може да ги издържа. Затова в Проект 42 се говори за културни и творчески индустрии, а не само за култура и изкуство. Това е и причината да се дава право дори на физически лица да кандидатстват за финансиране на проектни предложения.

Цялото интервю на Тихомир Църов с изпълнителния директор на Национален фонд „Култура“ Сава Драгунчев слушайте в аудио файла!

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 225 видео, 418 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още